Navid Ganji

نشست معماری و کارآفرینی

 

فکر میکنم پاییز 98 بود که به نشستی تحت عنوان تاب فکر در شهر قم برای گفتگو در رابطه با چگونگی کارآفرینی در زمینه معماری و صنعت ساختمان دعوت شده بود ، خب طبیعتا این نست بخش پنلی داشت که با علیرضا قاری قرآن معاون فنی و عمرانی وقت شهر قم و علی رمضانی معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم گفتگویی در زمینه چالش ها و فرصت های پیش رو داشتیم ، اما ضمن این نشست به معرفی چرخه ساده ای پرداختم از فرصت های موجود در بدنه صنعت ساختمان برای کارافرینی و تولید ارزش که میتوانید نسخه PDF اصلاح شده آن را از لینک زیر دریافت کنید .

لینک دریافت

پیام بگذارید