Navid Ganji

Tag Archives: PHP7

یس ایز مر به روایتی دیگر… !

  تابستان گذشته بود که در پی انتشار ترجمه پارسی کتاب یس ایز مر توسط مهندسین مشاور روند هماهنگ [L] به سرپرستی مهندس علی حمیدی مقدم ، به گفتگو با ایشان پرداختم . که بخشی از گفتمان ما را میتوانید در پایین ملاحظه بفرمایید. البته این گفتمان در دومین شماره فصلنامه آنلاین مهراز نیز انتشار […]